Poeni Am Rywun [Worried About Someone] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Poeni Am Rywun [Worried About Someone] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Angen arweiniad [Wanting Guidance] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Angen arweiniad [Wanting Guidance] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Teimlo'n drist neu'n bryderus - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

£2.49
Availability: In stock
SKU
163983

Card reads:

‘Mae Duw yn ein cadw niʼn saff ac yn
rhoi nerth i ni. Mae e bob amser yna iʼn
helpu pan mae trafferthion.’ Salm 46.1*


O Dduw,
dw i mewn man tywyll dros ben.
Mae bywyd yn galed a phoenus iawn
ar hyn o bryd.
Dw i wir yn ei chael yn anodd.
Helpa fi.
Rho i mi’r dewrder a’r nerth
i wynebu pob dydd.
Diolch i ti
nad oes raid i mi deimlo’n unig,
hyd yn oed ar adeg dywyll,
oherwydd dy fod tithau yno gyda mi.

More Information
Custom product type: Cards
Prod no: C6224A7-05
Product size: A7
Width (mm): 74
Height (mm): 105
Author: EXPLORE
Write Your Own Review
You're reviewing:Teimlo'n drist neu'n bryderus [Feeling Sad or Anxious] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)