Canfod tangnefedd [Finding Peace] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Canfod tangnefedd [Finding Peace] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Teimlo'n drist neu'n bryderus [Feeling Sad or Anxious] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Teimlo'n drist neu'n bryderus [Feeling Sad or Anxious] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

Poeni Am Rywun - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)

£2.49
Availability: In stock
SKU
163982

Card reads:

‘Mae eʼn iacháuʼr rhai sydd wedi torri
eu calonnau, ac yn rhwymoʼu briwiau.’
Salm 147.3*


Dduw cariadus,
mae rhywun yn fy mywyd
mewn trafferthion neu’n brifo.
Bydd yn agos atynt a’u helpu
i wybod na chawsant eu hanghofio.
Gwna bethau’n well iddynt.
Wrth i ni ddisgwyl i hynny ddigwydd,
rho iddynt y nerth i ymdopi
– a gobaith at yfory.

More Information
Custom product type: Cards
Prod no: C6224A7-04
Product size: A7
Width (mm): 74
Height (mm): 105
Author: EXPLORE
Write Your Own Review
You're reviewing:Poeni Am Rywun [Worried About Someone] - Welsh Explore Prayer Cards (Pack of 20)